GRAFIČKA PRIPREMA

Grafička priprema

Privuci pažnju na sebe.
Grafički dizajn ti omogućuje da ljudi okreću glavu za tobom.
Pomoću njega, ostavljaš odličan prvi dojam, a svi znamo da je on ponekad presudan.
Bilo da se radi o izradi logotipa, letaka ili kataloga, tu smo za tebe.
S grafičkim dizajnom ostavi profesionalan dojam u očima novih i postojećih korisnika.
Vjeruj nam. U Digitalnoj fronti dizajn radimo još od vremena kada su se kazete premotavale olovkom.
O tome govore i naše reference na koje možeš baciti pogled, a na linku ispod poslati svoj upit 

Kontaktirajte nas

Pod pojmom grafičke pripreme za tisak podrazumijevamo pripremanje i prilagodbu gotovih ili polugotovih grafičkih materijala samom procesu tiska. Različite tehnologije tiska (offset, tampon, sito, slijepi tisak, digitalni tisak) kao i različiti načini dorade grafičkih materijala zahtjevaju i različitu pripremu za tisak (prepress). Kod pripreme za tisak nužno je obratiti pozornost na sve elemente samog procesa tiska kako bi finalni proizvod zadovoljio želje klijenta kao i samog dizajnera.

Da bi se grafička priprema mogla kvalitetno odraditi neophodno je do detalja poznavati sam proces tiska, materijal na koji se tiska ili aplicira grafičko rješenje kao i grafičke standarde koji se moraju zadovoljiti prije samog procesa tiska. Kod grafičke pripreme je moguće dobrim promišljanjem (recimo o formatima papira) napraviti i određene uštede u samom procesu tiska.

U pripremi je potrebno obratiti pozornost na cijeli niz karakterističnih detalja za određenu vrstu tiska (npr. kod offset tiska na: napust (bleed), overprint boja, korištenje profila kod pretvaranja fotografija i spremanja za tisak, rezoluciju (razlučivost) fotografija koja ne bi smjela biti manja od 300 dpi (dots per inch = točaka po inču), ponašanje samog papira u tisku (razvlačenje, upijanje boja)). Priprema za tisak je nešto što treba odvojiti od procesa dizajniranja iako se i kod dizajniranja treba misliti na moguće probleme u procesu tiska. Važna karika u procesu pripreme je i prilagodba kolornih profila (profili koji definiraju količinu određene boje u procesu tiska, pojednostavljeno rečeno) određenoj tiskari i određenom grafičkom stroju.

 

Cijelu ponudu majici pogledajte kod naših partnera:

ADLER CZECH

KONTAKT:

Digitalna Fronta j.d.o.o.
Gustava Barona 10 , 44320 Kutina
OIB: 51544159881
Mob: 0977234331
E-mail: info@digitalnafronta.com